Skip to main contentTatoeëring konijnen toegelicht

Nederlandse Tatoeëring
In het Rechteroor van het konijn Staat 1 cijfer en 2 letters wat neerkomt op het volgende:
Het cijfer staat voor het geboortejaar en de 2 letters zijn het verenigingskenmerk. In het Linkeroor staat enkel en alleen cijfers waarvan het eerste cijfer de geboortemaand weergeeft, de overige cijfers zijn de volgnummers.

Duitse Tatoeëring
In het rechteroor is de identiteit van de club getatoeëerd, in het linkeroor een aantal van minstens drie cijfers. Het eerste cijfer geeft de geboortemaand aan, het tweede cijfer het geboortejaar en het derde cijfer is het stamboeknummer.

Belgische Tatoeëring
Het eerste cijfer is het geboortejaartal, dan volgt een volgnummer.  
Uit de Tatoeëring van België is geen geboortemaand te herleiden. De dieren zijn enkel in 1 oor getatoeëerd.