Skip to main contentDwergkonijnen fokken binnen de Europese standaard levert alleen voordelen:

 1. Iedereen kan zijn eigen ideaalbeeld blijven nastreven
  Wil jij graag dieren van 1100 gram blijven houden > prima toch 
  Wil jij graag dieren van 1250 gram ook kunnen showen zonder deze eerst te laten afvallen.
  Lijkt me wel!
 2. Internationale samenwerking wordt hierdoor 2 richtingen verkeer
  Nu halen Nederlandse fokkers graag (iets groter) fokmateriaal uit Duitsland. Voor Duitse fokkers zijn de Nederlandse dieren meestal te klein.
 3. In de fokkerij heb je veel minder problemen
  Grotere moederdieren hebben minder bevallingsproblemen 
  Grotere moederdieren hebben betere zoogeigenschappen 
  Grotere moederdieren hebben grotere worpen waardoor vruchtbaarheid en vitaliteit van het ras is gewaarborg.
 4. Op de shows heb je harde dieren
  Een dwerg met breedte, diepte en goed gevulde achterhand, geshowd in optimale conditie heeft niet genoeg aan 1100 gram. De huidige praktijk is dat winnende dieren op Nederlandse show vaak slechts 5- 6 maanden oud zijn. Volledig uitgegroeid zijn deze dieren veelal te zwaar voor de Nederlandse show.
 5. Op de shows heb je meer dieren 
  Zie onder “4” > ook oudere dieren kunnen geshowd worden
 6. Wij Nederlanders zouden in staat moeten zijn om de Europese Standaard een “eigen smoel” te gaan geven
  Een dwerg met een Nederlands type, Engels profiel en Duits volume/gewicht.

Dat is de Eurodwerg.

Wie de geschiedenis kent, heeft oog voor de toekomst.

Op 25 april 2015 kwam een groep liefhebbers in Tiel bijeen om van gedachten te wisselen over de Eurodwerg. Bij meerdere fokkers blijven de mooiste dieren veelal in de stal omdat ze op de Nederlandse keurtafel niet welkom zijn i.v.m. het gewicht. Er ontstond een heel aardig gesprek over de betrekkelijke waarde van de weegschaal in deze. Het ras heeft zich door ontwikkeld en de Nederlandse standaard laat deze bereikte verbeteringen eigenlijk niet toe.

 • Een mooi breed lichaam = extra gewicht
 • Een mooie gevulde achterhand = extra gewicht
 • Een goede schouderdiepte met hoge kopplaatsing = extra gewicht

Het gaat om balans en de juiste verhoudingen. Met het juiste ideaalbeeld voor ogen kunnen tekortkomingen t.o.v. dit ideaalbeeld onder bouw en type worden benoemd en bestraft. Dit hoeft niet ook bij het gewicht te gebeuren. Binnen de Europese standaard krijgt ieder dier tussen 1000 en 1350 de volledige score voor gewicht. Dat lijkt een prima vertrekpunt vanwaaruit consensus gezocht wordt mbt. type en bouw. Alle aanwezigen zijn gecharmeerd van een dwerg die zich wil presenteren. In het Nederlands en ook Duits taalgebruik heeft men het dan over stelling.

Dit doet geen recht aan dit onderwerp want een slecht dier kan toch een prachtige stelling hebben. Beter is het te spreken over PROFIEL en dit te verankeren in de beschrijving van het ideaalbeeld waarbij de posities bouw en type leidend zijn.

Om dit gedachtengoed met elkaar te kunnen delen is afgesproken dat op Zaterdag 12 December 2015 in het gebouw in Tiel een demonstratie beoordeling zal worden verzorgd door Jan Vijfvinkel in samenwerking met Thomas Rieswick, erkend Duits keurmeester en voorzitter van de Hermelin- und Zwergkaninchenclub Westfalen W193

Masterclass Eurodwerg 2015

Op 12 december 2015 kwamen 25 liefhebbers uit Nederland, Duitsland en België met 59 dieren naar Tiel voor deze demonstratiekeuring. Door onvoorziene familieomstandigheden daags voor deze keuring moest Jan Vijfvinkel helaas afzeggen voor deze dag. Op zo’n korte termijn was het onmogelijk een vervanger voor te bereiden op deze dag. Van de geplande masterclass, is door deze overmacht, dus niets terecht gekomen.

Wel werden de aanwezige dieren door Thomas Rieswick en zijn Belgische collega Wilfried de Witte gekeurd m.b.v. de scorelijst die begin jaren 90 ook enkele keren is gebruikt.

De aanwezige dieren gaven een prima beeld van hetgeen mogelijk is in dit ras als er meer speelruimte (lees: gewicht) is. De sfeer was prima en de aanwezigen willen ook in de toekomst graag dergelijke keuringen organiseren.

Het idee is ontstaan om een onafhankelijke Europese Dwergenclub te gaan oprichten. Op geen enkele manier als concurrent van bestaande clubs, maar als “kweekvijver” van nieuwe ideeën, niet “geremd” door nationale regelgevingen.

Een aantal aanwezigen heeft zich bereid verklaard om hierover actief mee te denken en een oprichtingsvergadering in het voorjaar van 2016 te gaan voorbereiden van:

De European Dwarf Club.

Uiteraard wordt u langs deze weg op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

In uw agenda kunt u al de eerste Clubdag en keuring noteren:

Zaterdag 10 december, 2016 in Tiel

Foto impressie 12-12-2015 Tiel:

Van harte gefeliciteerd Helmut Woestman, Duitsland, met zijn winnende Blauw Oog Ram
En
Adi Avlas, (Israel) met haar winnende Bruine voedster.