Skip to main contentWij wensen de NPKC met hun jongdierendag veel succes.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking.


Beste leden,
Het heeft een eeuwigheid geduurd voordat alle papieren rompslomp helemaal afgerond was. Maar het is eindelijk zover de European Dwarf Club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en sinds vandaag hebben wij ook een eigen bankrekening nummer. 
Onderdeel van het lidmaatschap van onze club is het inrichten van jouw eigen pagina. Dit is een prachtige manier om jouw dieren te promoten. Mooie foto’s zeggen vaak meer dan een heel verhaal.

Op dit moment kunnen wij onze leden in 3 categorieen indelen:
1) De contributie is al betaald
De persoonlijke pagina is voorzien van foto’s en/of een persoonlijk verhaaltje
Jij hoeft nu niets te doen

2) De contributie is al betaald tijdens de oprichtingsvergadering.
De persoonlijke pagina is nog niet ingericht.
Wil jij s.v.p op korte termijn jouw invulling van jouw persoonlijke pagina mailen  naar onze webmaster.

3) De contributie is nog niet betaald
De persoonlijke pagina is nog niet ingericht.
Wil jij s.v.p op korte termijn jouw inhoud voor jouw persoonlijke pagina mailen naar: 

En:

Wil je svp. jouw contributie 2016, €15, overmaken op rekening nummer: 
NL52 RBRB 0941 5279 48 t.n.v European Dwarf Club 
Onder vermelding van jouw naam en contributie 2016

Voor iedereen het volgende: 
Binnen onze website zijn niet alle kleurslagpagina’s zijn voorzien van een foto.  Ben je in het bezit van een representatieve foto van een ontbrekende kleurslag, mail deze s.v.p. naar het secretariaat.

Het showseizoen gaat beginnen, dat betekent dat fokkers elkaar weer vaker gaan ontmoeten.
Foto’s van dieren van onze leden die het goed doen plaatsen wij graag op onze website en Facebook pagina. Mail showuitslagen en foto’s van deze dieren naar mij en ze worden verwerkt en geplaatst.

Tevens is dit hét jaargetijde om anderen te enthousiasmeren ook lid te worden van onze club zodat wij op 10 december met een mooie groep liefhebbers een mooie dag kunnen organiseren.
Aanmelding voor nieuwe leden: Klik hier om aan te melden.

Met vriendelijke groeten.
Theo Jansen


10-08-2016
Beste hobby vrienden,
In deze rustige zomertijd een update van onze club.

1) Tijdens de oprichtingsvergadering hebben wij ons voornemen gedeeld om met de clubvlag een voor een onze clubleden te (laten) bezoeken en via de website voor te stellen.
Het op grote schaal uitgebroken RHD2 virus, heeft ons doen besluiten dit nu niet in gang te brengen i.v.m. groot besmettingsgevaar. Dit betreft zeker geen afstel maar wel enig uitstel van dit plan.

2) Om dezelfde reden, RHD2, hebben wij besloten om de geplande BBQ op 3 september NIET TE LATEN DOORGAAN. Hoewel er nu door veel leden geënt is / gaat worden is 3 september nog te vroeg en te gevaarlijk om elkaar massaal te gaan treffen. Gezien de Nederlandse fokcultuur, zijn er nog veel late jongen die nog niet geënt kunnen worden. Daarom raden wij dan ook iedereen aan terughoudend te zijn met bezoeken van anderen en alleen collega fokkers te ontvangen als jouw dieren allen geënt zijn.

3) Het heeft even geduurd voor de notaris onze statuten en inschrijving bij de KvK geregeld had. Dit is afgerond en deze stukken staan op de website.
De kosten hiervan zijn gedeeltelijk voorgeschoten door onze penningmeester, Marcel van Onna, omdat er nog onvoldoende in de kas zat. Tijdens de oprichtingsvergadering in april hebben de aanwezigen hun contributie contant aan Marcel betaald. Het ontbreken van een eigen bankrekeningnummer is de reden dat de anderen nog geen contributiebetaling hebben kunnen doen.

4) De aanvraag voor een eigen bankrekeningnummer is in behandeling. Zodra dit geregeld is zal deze ook op de website vermeld worden en zal iedereen hierover een mailtje krijgen.

5) Binnen onze website heeft ieder lid de mogelijkheid zijn fokkerij te laten zien binnen de persoonlijke pagina. Er zijn nog diverse pagina's zonder foto's. Graag wil ik iedereen met klem verzoeken hier persoonlijk invulling te geven. Samen staan wij ergens voor en dat kun je via foto's laten zien. Dit is uniek in de liefhebberij en mooie persoonlijke pagina's zijn wervend voor onze club. 
Binnen onze website zoeken per kleurslag is natuurlijk een geweldige tool!!

6) Tot februari 2017 is onze website gesponsord door TWSF ( The WebSite Factory).
Daarna zullen wij deze kosten zelf gaan dragen. Hiervoor is wel een groter ledenbestand nodig. Nu het "actieve" seizoen gaat aanbreken nodigen wij al onze leden uit om persoonlijke relaties binnen de hobby te enthousiasmeren om ook lid te worden. Hiervoor hebben wij een ledenwerfcompetitie: Ons lid dat de meeste nieuwe leden aanbrengt zal op de komende jaarvergadering in het zonnetje worden gezet met een passend aandenken. (Bestuursleden doen aan deze competitie niet mee) 
De huidige tussenstand: 
Cor van Amerongen staat op 1.

7) Om onze club breed te kunnen promoten hebben wij een flyer gemaakt ( Met dank aan Esther Ringnalda) Wij hebben de firma GARVO bereid gevonden om deze flyer te sponsoren, waarvoor hartelijk dank!!
Deze drietalige flyer is ook op onze website, nieuwspagina, te vinden.

8) De European Dwarf Club zal dit jaar ereprijzen beschikbaar stellen op:

* Jongdierendag Nationale Polen-en Kleurdwergen Club in Nederland
* Club Vergleich Schau in Duitsland
* Clubshow Dwergen Club in België
* Landesclubschau Westfalen in Duitsland
* Oneto in Nederland
* Dag van de Dwerg in Nederland

9) Ons Clubtreffen zal plaatsvinden op 10 december in Tiel
Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Nader nieuws volgt.

Maak van jouw persoonlijke pagina binnen de website van de European Dwarf Club een mooi visitekaartje ter promotie van jezelf en jouw club!!

Fijne zomer!
Theo Jansen

zomer

08-08-2016
Wij danken de Garvo hartelijk voor de sponsoring van onze mooie flyer.

31-07-2016 
Laatste stand van zaken in Duitsland m.b.t. RHD2:
http://www.wir-sind-tierarzt.de/tag/rhdvrhdv-2/

21-07-2016
Er zijn in meerdere delen van Nederland en Duitsland diverse meldingen van het optreden van de nieuwe RHD variant RHD2.
Meerdere liefhebbers en fokkers hebben grote aantallen dieren verloren en wij willen graag informatie hierover met u delen.

Volg hiervoor onderstaande links:

http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2016/06/17/sterfte-onder-konijnen-door-vhd/
en
http://www.uu.nl/nieuws/landelijke-sterfte-onder-konijnen-als-gevolg-van-vhd-viral-hemorrhagic-disease

Wij adviseren u om preventief te gaan enten.

Klik hier voor de in Nederland beschikbare middelen.

Klik hier voor het bericht van de Universiteit Utrecht.


26-04-2016
Het bestuur stelt zich voor

17-04-2016
Oprichtingsvergadering European Dwarf Club


Zaterdag 23 April 2016

TKV Clubgebouw
Bulkweg 1, Tiel
Aanvang 10.00 uur

Agenda

 1. Opening dagvoorzitter: Johnny Leeflang

  2. Vaststelling presentielijst

 3. Voorstellen aanwezigen en benoemen van individuele motivatie en verwachtingen.

Pauze: Hierin kan men zich opgeven als lid van de European Dwarf Club en als kandidaat-bestuurslid. Ook kan de contributie bij de penningmeester voldaan worden

 4. Benoemen Voorzitter.

 5. Voorstellen nieuw bestuur.

 6. Benoemen kascontrolecommissie

 7. Behandelen Statuten en huishoudelijk reglement *

 8. Activiteiten komend jaar.   

 9. Rondvraag

10. Sluiting

*Verzoek deze thuis al door te lezen en eventuele op/ aanmerkingen per pagina te noteren. Wij gaan ervan uit dat we allemaal gezamenlijk rond 12.00 gaan lunchen. De kosten bedragen hiervoor €10 per persoon.
I.v.m. de catering willen wij graag uiterlijk woensdag 20 april weten of u komt en met hoeveel personen. Wilt u dit doorgeven met een mailtje. 

Na de lunch willen we graag m.m.v. de aanwezige keurmeesters een aantal dieren bespreken en gehanteerde begrippen verduidelijken. Hiervoor vragen wij de aanwezigen om 1 of 2 rammen mee te brengen. Deze uitnodiging hebben wij verstuurd aan iedereen die zich als kandidaat lid heeft aangemeld via onze website. Uiteraard kunt u geïnteresseerde introducees mee brengen.
Laten we er samen een mooie en leerzame dag van maken!!

Johnny Leeflang
Beoogd voorzitter

Theo Jansen
Beoogd secretaris

Marcel van Onna
Beoogd penningmeester


30-3-2016
Welkom op deze nieuwe website.
De European Dwarf Club wil graag een Europees platform bouwen van dwergenfokkers die deze mooie hobby internationaal invulling willen geven.

Binnen deze website kan in drie talen gezocht worden naar fokkers per kleurslag.
Dit is uniek in onze hobby en een prachtige manier om met elkaar in contact te kunnen komen.
In verband met uw privacy delen wij geen adresgegevens en telefoonnummers van leden.
Uw Email adres is uw toegang en u bepaalt vervolgens, welke gegevens u verder wilt delen.

We hopen op onze oprichtingsvergadering op 23 april 2016, al een flink aantal (aspirant) leden op onze website te hebben staan.

Meld u aan: Samen is leuker!