Skip to main content26-07-2017
Laten wij Frank en Angie belonen voor dit mooie initiatief, met een grote deelname.


18-07-2017
ClubVergleichSchau 2017:
Klik hier voor de formulieren


15-07-2017
Adi Avlas van harte gefeliciteerd met jullie zoontje Lavi.


Interessant oud nieuws, klik hier voor het hele artikel.


Uitnodiging voor de Jaarvergadering, Zaterdag 1 Juli 2017

TKV gebouw, Bulkweg 1, Tiel, Aanvang 12.00 uur.

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vorige vergadering

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag Penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoemen reserve lid kascommissie

8. Vaststellen jaarcontributie

9. Bestuursverkiezing;

- Aftredend en herkiesbaar Voorzitter Johnny Leeflang.

- Aftredend en niet herkiesbaar: Esther Ringnalda.

- Het bestuur heeft Nelis Zaaijer bereid gevonden deze plaats te gaan innemen. 

Daarnaast is vorig jaar de wens reeds uitgesproken om het bestuur uit te breiden naar 7 leden. Voor deze uitbreiding willen wij graag 2 Duitse bestuursleden toevoegen. Hiervoor hebben wij Frank Ruhman uit de buurt van Hannover bereid gevonden. Er is dus nog een vacature! (tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden.

10. Ter beschikking stellen van ereprijzen door de EDC.

11. Uitnodiging voor fokkersbezoek en BBQ in Hannover op zaterdag 2 september

12. Duitse Clubvergleichschau in Beieren begin oktober

13. Europese dwergenshow in Nitra Slowakije, 25 en 26 november

14. Evaluatie clubdag 2016

15. Clubdag 2017

16. Presentatie door Bart van der Vlis over voeding van onze konijnen

17. Actuele ontwikkelingen in binnen-en buitenland

18. Rondvraag

19. Sluiting

Aansluitend willen wij graag met elkaar BBQ-en. De kosten hiervoor bedragen €10. Graag hiervoor opgeven vóór 25 juni per mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hopen velen van u op 1 juli te begroeten en er gezamenlijk een leuke dag van te maken.
Met vriendelijke groeten,
Theo Jansen


27-03-2017
(Laatste nieuws: afgelopen weekend bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Peter Frigge op 53 jarige leeftijd is overleden. Zowel op onze clubdag in December als ook tijdens de Dag van de Dwerg was hij deelnemer. Velen van jullie kenden hem als enthousiast liefhebber van kleurdwergen en de laatste jaren ook als KaninchenHop specialist, zowel deelnemer als scheidsrechter. Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte met dit onwaarschijnlijke verlies)


Nieuwsbrief maart 2017

De winter hebben wij achter ons gelaten, waarmee we de mooiste tijd van het jaar gaan beleven: De lente, met de uitlopende natuur, de frisse groene tinten en vele bloeiende planten en struiken, daar wordt iedereen vrolijk van na deze lange donkerere winterperiode. Ook in onze stallen is de lente zichtbaar met de geboorte van vele jonge dieren. We wensen iedereen een succesvol fokseizoen, met veel mooie jonge dwergen waarmee wij straks een mooi tentoonstellingsseizoen kunnen gaan beleven.

De European Dwarf Club viert bijna haar eerste verjaardag. Er is best veel gebeurt het afgelopen jaar en vele fokkersvrienden hebben ons weten te vinden op weg naar Europese hobbyuitoefening.

Voor 2017 staan enkele activiteiten gepland, die geinteresseerden reeds in hun agenda kunnen noteren.

 1. Onze eerste algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 1 juli. Deze bijeenkomst houden wij in Tiel in het welbekende gebouw van de TKV. Naast de jaarvergadering zal er een dierbespreking zijn, een voordracht over voeding van onze konijnen en we willen afsluiten met een gezamenlijke BBQ. Kortom redenen genoeg om deze datum nu reeds in uw agenda te noteren. Begin juni ontvangt u allen de vergaderagenda.
 2. De leden van de European Dwarf Club zijn uitgenodig voor het bezoeken van enkele fokkers en afsluitende BBQ in de buurt van Hannover op zaterdag 2 september. Hierover zullen wij op 1 juli meer details bekend maken. Wij hopen dat wij met enkele (volle) auto’s naar Hannover kunnen gaan. Er bestaat ook interesse bij enkele om zaterdagavond daar te overnachten om vervolgens op zondagochtend, op de terugreis, onderweg nog een of twee stalbezoeken af te leggen. Ook hier geldt: voor elk wat wils. Noteer dit weekend alvast in uw agenda.
 3. In Nitra, Slowakije, zal op 25 en 26 november een Europese dwergenshow georganiseerd worden. Details kennen wij nog niet. Maar als er bij onze leden interesse is om hieraan deel te nemen zullen wij dit gaan faciliteren.
 4. Op 30 december organiseren wij onze eigen clubdag. Heb jij concrete verbeteringsvoorstellen of innovatieve iedeëen? > Het bestuur hoort deze graag van jullie.
 5. Binen de EDC organiseren wij een ledenwerfactie. Het lid dat in het afgelopen jaar de meeste nieuwe leden heeft aangebracht ontvangt daarvoor op de ALV een passende “beloning”. Nieuwe leden, aangebracht voor 30 juni, tellen hiervoor nog mee. DUS: doe je best!
 6. Graag willen wij jullie er aan herinneren dat het ook tijd is voor jouw betaling van het jaarlidmaatschap 2017. Heb je dit nog niet betaald dan kan jouw contributie worden overgemaakt op rekeningnummer: NL52 RBRB 0941 5279 48 ten name van European Dwarf Club.
 7. Bij diverse leden ontbreken nog foto’s op de persoonlijke pagina’s binnen onze website. Ontbreken op jouw pagina nog foto’s, wil je deze s.v.p. op korte termijn mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Juist deze persoonlijke pagina’s worden veelvuldig bezocht door bezoekers en dan zijn de blanco pagina’s geen reclame voor onze club. Daar komt bij dat jouw pagina alleen in 3 talen gemaakt is als er foto’s zijn aangeleverd. Zonder foto’s is er alleen een Nederlandse pagina.

Wij wensen jullie allen nogmaal een prachtig voorjaar, met vele jonge dieren in de hokken.
Wij hopen velen van jullie te begroeten op onze ALV op 1 juli in Tiel
Hartelijke groeten,
Theo Jansen


07-03-2017
Op de Dag van de Dwerg (4 Maart j.l.)  kon in 3 verschillende klassen worden deelgenomen. Leden van de European Dwarf Club hebben voortreffelijke resultaten behaald:
In de Nederlandse Klasse (395 dieren) behaalden onze leden de volgende klassewinnaars:

 • Pool Roodoog: Vrouw oud 97 punten door Gert Kelderman tevens klassewinnaar bij de jonge rammen met 96 punten. Deze oude voedster werd de Winnaar van alle roodoog polen.
 • Pool Blauwoog Vrouw oud 96 punten van Hans Valste
 • IJzergrauw vrouw jong 96 punten van Ype Kroodsma
 • Bruingrijs man oud 95 punten van Jan Vijfvinkel
 • Zwart man oud 96 punten door Gert Kelderman
 • Zwart man jong 2e plaats met 97 punten door Combinatie Harrie Arbeider
 • Zwart vrouw jong 95.5 punten door Combinatie Harrie Arbeider
 • Blauw man jong 95 punten door Marcel van Onna
 • Midden sepia marter man jong 95 punten door Marcel van Onna
 • Feh vrouw jong 95.5 punten door Frans Pieterse
 • Midden zwart zilver man oud 95.5 punten door Martin Kok
 • Zwart Zilvervos vrouw jong 96 punten door Popke de Jong
 • Otter zwart man jong 97 punten door Ad de Bruin
 • Otter zwart vrouw jong 96.5 punten door Anton Meekma
 • Tan zwart man oud 95 punten door Willem de Wit
 • Beste dier van de Nederlandse Klasse werd de jonge zwarte ram van Feline Huizer met 97 punten. Zij won hiermee tevens de trofee die de European Dwarf Club beschikbaar stelde voor het mooiste dier van een jeugdlid. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. 

In de Engelse Klasse waren slechts 41 dieren ingeschreven (13 Polish, 3 dwergrex en 25 kleurdwergen ) Van deze 25 kleurdwergen waren er maar liefst 14 van de Deens-Noorse combinatie Netland Tore Kollerup Oftedal. Deze Engelse Klasse werd gewonnen door de oude Chinchilla ram van deze combinatie.

In de Europese Klasse (255 dieren) hadden onze leden de volgende klassewinnaars:

 • Blauw oog pool ram jong 97.5 punten door Bernhard Wessendorf
 • IJzergrauw vrouw oud 95 punten door Ype Kroodsma
 • Zwart man oud 97 punten door combinatie Harrie Arbeider
 • Bruin man oud 95.5 punten door Ad de Bruin
 • Buin man jong 96.5 punten door Jan Vijfvinkel
 • Bruin vrouw jong 97 punten door Frans Pieterse
 • Feh man oud 96.5 punten door Jan Vijfvinkel
 • Midden Blauw Marter vrouw jong 95,5 door Michael Christiansen
 • Otter zwart man jong 97 punten door Jorn Westerlaken. Dit dier werd door fotograaf Willem Hoekstra uitgeroepen tot beste “Profiel dier van de dag”
 • Otter zwart vrouw jong 96.5 punten door Ad de Bruin
 • Otter bruin man oud 96 punten door Ad de Bruin
 • Japanner man jong 97.5 punten door Claudia Dieker. Deze prachtige Japanner werd beste dier van de Europese Klasse.

De winnaars van de Nederlandse, Engelse en Europese Klassen streden vervolgens om het Kampioenschap van de gehele show. Tot grote verbazing en ongeloof van Claudia Dieker, die slechts met één dier naar Tiel gekomen was, werd haar Japanner uitgeroepen tot Winnaar van de gehele show. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning van een prachtig dier in een zeer moeilijke kleurslag. Hulde!
Ook hulde aan de organisatoren van deze dag. Voortreffelijk georganisseerd, het liep op rolletjes!
Theo Jansen