Privacy verklaring

Door in te zenden op de open tentoonstelling van de European Dwarf Club gaat u akkoord met onderstaande opsomming:

 • Uw NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, lidmaatschap kleindiervereniging en uw bondsnummer worden bewaard in onze showadministratie welke door het secretariaat wordt beheerd.
 • Gegevens worden bewaard om u het komende jaar een uitnodiging te sturen.
 • U gaat akkoord met uw vermelding (NAW en Bondsnummer voor Nederland) in de catalogus.
 • U gaat akkoord dat u of uw dieren gefotografeerd kunnen worden tijdens onze show. Deze worden enkel gebruikt ter promotie van onze show.
 • De namen van de hoofdereprijs winnaars kunnen vermeld worden op Facebook en/of op de Website.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen , kunt u contact met het secretariaat op nemen.

 

Tentoonstellingsbestuur: 

Voorzitter: Uwe Reinemuth
Secretaris: Gerard van der Poel
Penningmeester: Marcel van Onna
Facilitaire zaken: Nelis Zaaijer
Promotie van de show: Monique Jansen
Administratie: Wiel Raven
Administratie: Huub Salden

Veterinair Toezicht: Dierenziekenhuis Gorinchem Dierenarts – Peter Overmars
Grote Haarsekade 121, 4205 VL, Gorinchem.

Vakbekwaamheidsverantwoordelijke: W. Kersten.

FB Gedelegeerde: De heer Jos Janssen, Cristinastraat 16, 6641CK Beuningen

Tijdens de show zijn wij bereikbaar via: 0344-613765 of 06-20164562.


Datenschutzerklärung

Mit der Anmeldung zur offenen Ausstellung des European Dwarf Club erklären Sie sich mit der folgenden Liste einverstanden:

 1. Ihr Name und Ihre Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mitgliedschaft im Kleintierverein und Ihre Bundesnummer werden in unserer Ausstellungsverwaltung gespeichert, die vom Sekretariat verwaltet wird.
 2. Daten werden gespeichert, um Ihnen im kommenden Jahr eine Einladung zukommen zu lassen.
 3. Sie stimmen Ihrer Erwähnung (Name und Adresse und Bundesnummer für die Niederlande) im Katalog zu.
 4. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie oder Ihre Tiere während unserer Ausstellung fotografiert werden dürfen. Diese werden nur verwendet, um unsere Show zu bewerben.
 5. Die Namen der Hauptpreisträger können auf Facebook und/oder auf der Website genannt werden.
 6. Sie haben das Recht auf Einsicht, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Wenn Sie Ihre Daten ändern oder sich aus unseren Dateien entfernen lassen möchten, können Sie sich an das Sekretariat wenden.

Ausstellungsvorstand:

Vorsitzender: Uwe Reinemuth
Sekretär: Gerard van der Poel
Schriftsteller: Marcel van Onna
Facilitaire zaken: Nelis Zaaijer
Promotie van de show: Monique Jansen
Verwaltung: Wiel Raven
Verwaltung: Huub Salden

Tierärztliche Betreuung:
Tierklinik Gorinchem Tierarzt – Peter Overmars
Grote Haarsekade 121, 4205 VL, Gorinchem.

Professioneller Kompetenzmanager: W. Kersten.

FB Delegierter: Herr Jos Janssen, Cristinastraat 16, 6641CK Beuningen

Während der Messe sind wir erreichbar unter: 0344-613765 oder 06-20164562.

Met dank aan onze sponsers: