Tatoeëring konijnen toegelicht

Nederlandse Tatoeëring
In het Rechteroor van het konijn Staat 1 cijfer en 2 letters wat neerkomt op het volgende:
Het cijfer staat voor het geboortejaar en de 2 letters zijn het verenigingskenmerk. In het Linkeroor staat enkel en alleen cijfers waarvan het eerste cijfer de geboortemaand weergeeft, de overige cijfers zijn de volgnummers.

Duitse Tatoeëring
In het rechteroor is de identiteit van de club getatoeëerd, in het linkeroor een aantal van minstens drie cijfers. Het eerste cijfer geeft de geboortemaand aan, het tweede cijfer het geboortejaar en het derde cijfer is het stamboeknummer.

Belgische Tatoeëring
Het eerste cijfer is het geboortejaartal, dan volgt een volgnummer.  
Uit de Tatoeëring van België is geen geboortemaand te herleiden. De dieren zijn enkel in 1 oor getatoeëerd.


Tattoo Kaninchen erklärt

Holländische Tätowierung
Im rechten Ohr des Kaninchens befinden sich 1 Zahl und 2 Buchstaben, was Folgendes bedeutet:
Die Zahl steht für das Geburtsjahr und die 2 Buchstaben ist das Vereinsmerkmal. Im linken Ohr gibts nur Ziffern, von denen das erste Ziffer den Geburtsmonat darstellt, die anderen Ziffern sind einer Seriennummer.

Deutsch Tätowieren
Im rechten Ohr ist die Identität des Vereins tätowiert, im linken Ohr eine Zahl von mindestens drei Ziffern. Das erste Ziffer bezeichnet den Geburtsmonat, das  zweite Ziffer das Geburtsjahr und das dritte Ziffer ist die Zuchtbuchnummer.

Belgische Tätowierung
Das erste Ziffer ist das Geburtsjahr, gefolgt von einer Seriennummer.  
Kein Geburtsmonat kann aus der Tätowierung von Belgien zurückverfolgt werden. Die Tiere sind nur in 1 Ohr tätowiert.

Met dank aan onze sponsers: